adaptivna diferencijalna pulsnokodna modulacija


adaptivna diferencijalna pulsnokodna modulacija
adaptive differential pulse code modulation
* * *
• adaptive differential pulse code modulation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.